Apstiprināts Latvijas kērlinga spēlētāja ētikas kodekss

Šīs sezonas laikā ir saņemta informācija no spēlētājiem, laika tiesnešiem un galvenajiem tiesnešiem par to, ka sieviešu, vīriešu un jaukto pāru sacensībās ir bijusi virkne gadījumu, kad spēlētāji rīkojušies neatbilstoši kērlinga spēles garam un kērlinga ētikas principiem.


Lai uzturētu Latvijas kērlinga sabiedrības cieņu pret kērlinga spēles ētikas principiem, valdes sēdē tika apstiprināts “Latvijas kērlingista rīcības un ētikas kodeksu”.

Turpinājumā uzskaitīts kā Latviju pārstāvošs kērlinga saimes pārstāvis – kērlinga spēlētājs, kērlinga komanda, treneru kolektīvs, amatpersonas un kērlinga līdzjutēji izturas kērlinga spēles laukumā un ārpus tā, kā arī komunicējot ar medijiem un sabiedrību.
 

 • Ar savu uzvedību un rīcību veicina Latvijas valsts tēla veidošanu, kā arī kērlinga kā sporta veida būtību, principus un atpazīstamību;
 • Izturas ar cieņu pēc visaugstākajiem standartiem pret kērlinga saimes pārstāvjiem, kērlinga spēles pretiniekiem, tiesnešiem, kā arī pret apkārtējo sabiedrību kopumā;
 • Demonstrē patiesi sportiskas uzvedības garu, kas balstās uz godīgas spēles principiem;
 • Rīkojas profesionāli un godprātīgi, ievērojot Latvijas kērlinga intereses;
 • Rīkojas atbilstoši kērlinga spēles pamatpostulāta – kērlinga gara (Spirit of Curling) būtībai;
 • Atturas no rīcības, kas varētu veicināt noteikumu pārkāpšanu;
 • Nekad apzināti nepārkāpj noteikumus. Ja nejauši noteikumi ir pārkāpti, uzreiz par to paziņo pretiniekam un tiesnesim;
 • Nekad apzināti neslēpj komandas biedra noteikumu pārkāpumu, uzreiz to paziņojot pretiniekam un tiesnesim;
 • Noteikumus interpretē objektīvi, paturot prātā, ka šo noteikumu mērķis ir nodrošināt spēles pareizu un godīgu spēlēšanu;
 • Rīkojas, lai novērstu negodīgu, diskriminējošu praksi;
 • Izturas sportiski un cieņpilni, nelietojot necenzētu un aizskarošu valodu un žestus, kas vērsti pret pretiniekiem, tiesnešiem, skatītājiem, jeb citām iesaistītām personām;
 • Ciena citu cilvēku individuālās atšķirības;
 • Neizsakās necienīgi pret citu cilvēku etnisko, reliģisko vai kādas sociālas grupas piederību;
 • Savā rīcībā un izteikumos ir politiski neitrāls;
 • Ar savu rīcību neveic darbības, kas varētu kaitēt Latvijas valsts, sporta institūciju, Latvijas kērlinga asociācijas un kērlinga klubu reputācijai.


Foto: Ansis Ventiņš

 

 

 

Autore: Linda Mangale

Ģenerālsponsori


Atbalstītāji