Pasaules kērlinga kongresā lielu atbalstu guva jauna disciplīna – jaukto pāru ratiņkērlings

Kamēr pie mums tuvojas vasaras beigas un aizsākās jaunā kērlinga sezona, tikmēr astotajā Pasaules kērlinga federācijas (PKF) rīkotajā kongresā no 4. līdz 6.septembrim karstajā Meksikas pilsētā Kankūnā tika risināti būtiski jautājumi, piedaloties lielam skaitam dažādu valstu asociāciju pārstāvju.
 

Par kongresā izlemto turpinājumā izklāstīs Raimonds Vaivods, kurš to apmeklēja kā Latvijas Kērlinga asociācijas pārstāvis.

“Nepiepildījās 2018.gada kongresa noslēgumā valdošais pesimistiskais viedoklis par būtisku delegātu un citu dalībnieku skaita kritumu nākamajā kongresā Meksikā lielā attāluma un izmaksu dēļ.

Kongress šajā gadā pulcēja vairāk kā 180 pārstāvjus no visas pasaules, no kuriem lielu daļu veidoja dažādu PKF komisiju pārstāvji un darbinieki. Daļa dalībnieku bija ieradušies jau vairākas dienas iepriekš, izmantojot iespēju ar ģimenēm un individuāli iepriekš apskatīt gan Kubu, gan izbaudīt organizatoru piedāvātās ekskursiju tūres.

Īpaši liels izaicinājums visiem bija kaulēšanās ar tirgotājiem (cenas gandrīz nekur nebija norādītas un nereti divas līdz trīs reizes pārsniedza preces reālo vērtību) un ļoti augstā gaisa temperatūra, kas dienas vidū sasniedza pat 41 grādu.
 

Kongresa pirmā diena:
...sākās ar prezentācijām par plānotajām un piedāvātajām izmaiņām noteikumos un sacensību formātos. Lai arī vairums plānoto izmaiņu bija saistītas ar tehniska rakstura precizējumiem un iebildumus iesākumā neizsauca, tad turpmāk atsevišķie tālākie punkti par kvalificēšanos uz olimpiskajām un parolimpiskajām spēlēm, sacensību formātiem un dalībvalstu iesniegtajiem priekšlikumiem izsauca dažādus viedokļus.

PKF pārstāvji norādīja, ka ir paredzēts, ka kvalificēšanās periods olimpiskajām un parolimpiskajām spēlēm būs 24 mēneši pirms šīm sacensībām, kas gan nesaskanot ar starptautisko olimpisko organizāciju uzstādījumu noteikt 18 mēnešu kvalificēšanās periodu. Tika gūts apstiprinājums, ka sieviešu un vīriešu konkurencē būs kā priekšolimpiskās, tā arī olimpiskās kvalifikācijas turnīri, savukārt jauktajiem pāriem būs tikai olimpiskās kvalifikācijas turnīrs. Tikmēr lielas neskaidrības joprojām ir par ratiņkērlinga kvalificēšanās kārtību parolimpiskajām spēlēm.

Visi ar nepacietību gaidīja aktīvas diskusijas par Norvēģijas piedāvājumu visās PKF sacensībās pāriet no 10 uz 8 endiem, taču kā izrādījās vairāku nezināmo faktoru dēļ šis jautājums neguva ne citu dalībvalstu, ne komisiju atbalstu un tika nolemts veikt papildus izpēti, un pie šī jautājuma atgriezties nākamajā kongresā.

Dienas turpmākajā daļā dalībvalstis tika iepazīstinātas ar izmaiņām komisiju sastāvos, jaunās tehniskās komisijas (tā atbildēs par priekšlikumu sagatavošanu ledus kvalitātes uzlabošanai un tehniskiem risinājumu piedāvājumiem kērlinga hallēm, u.c.) izveidi un jauno plānoto kērlinga disciplīnu – jaukto pāru ratiņkērlingu. Disciplīnas ideja šajā kongresā guva pilnīgu atbalstu no dalībvalstīm un par tās iekļaušanu noteikumos notiks balsojums jau nākamajā kongresā, lai jau 2026.gadā tā būtu iekļauta parolimpisko spēļu programmā.

Turpinājumā tika aizvadītas diskusijas par dažādām finanšu izmaksu pozīcijām. Ievērojamu finanšu izdevumu pozīciju turpmāk veidos Pasaules kērlinga akadēmijas (PKA) izveide un uzturēšana, kā arī jauns projekts, kas saistīts ar jaunu akmens rokturu izgatavošanu PKF sacensību vajadzībām. Šo iemeslu, kā arī pieaugošo izdevumu apstākļos ir plānots turpmāk atteikties refinansēt junioru ceļošanas izdevumus uz pasaules čempionātiem.

Īpaši sāpīgas turpmāk izvērsās diskusijas par Kērlinga pasaules kausa sacensību sērijas iesaldēšanu un lielākā sponsora “Kingdom Sportway” zaudēšanu. Iepriekšējā sezonā šo sacensības kopējā TV auditorija sasniedza 168 miljonus skatītāju un 10 miljonu Twitter lapas apmeklējumu. Tika secināts, ka galvenā problēma bija “Kingdom Sportway” nespēja pasaules kausu pārdot iekšējā Ķīnas tirgū. Visus termiņā trūkstošos maksājumus atbilstoši noslēgtajam kontraktam bija spiesta segt Ķīnas Kērlinga asociācija un šis sacensību seriāls uz nenoteiktu laiku tiek iesaldēts.

Diena noslēdzās ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Pekinas olimpisko spēļu organizētāju prezentācijām.
 

Kongresa otrā diena:
...sākās ar vairāku plānoto sacensību prezentācijām un PKA projekta prezentāciju. Ir paredzēts izveidot vairāku līmeņu mācību kursu programmu kērlinga galvenajiem un laika tiesnešiem, ledus meistariem, instruktoriem, tehniskajiem un komandu treneriem, kā arī izveidot speciālu atlētu attīstības programmu. Atbilstoši iegūtajam līmenim tiks piešķirtas tiesības/atbilstība strādāt nacionālajos čempionātos un PKF sacensībās. Akadēmijas mājaslapā būs pieejami dažādi apmācību materiāli, tajā skaitā par grīdas kērlinga pielietošanu un informācija par citiem pilotprojektiem.

Eiropas zonu tikšanās laikā ļoti aktīvi izvērsās diskusijas par jaukto komandu un senioru disciplīnu iespējamu izslēgšanu no PKF sacensību aprites, kas ir saistīts ar lielo sacensību slodzi un pieaugošajām izmaksām. Daudzkārt izskanēja piedāvājums no atsevišķam dalībvalstīm un komisiju pārstāvjiem pasaules čempionātus jauktajām komandām un senioriem turpmāk rīkot, piemēram, reizi divos gados vai retāk, kā alternatīvu, lai disciplīna netiktu likvidēta vispār.

Atsevišķās darba grupu sesijās tika diskutēts par kērlinga haļļu attīstības projektu laika grafikiem/riskiem/izdevumiem un par kērlinga attīstību pēc 2022.gada.
 

Kongresa trešajā dienā:
...notika Ģenerālā asambleja, kurā tika aizvadītas pēdējās diskusijas un balsojumi par izmaiņām noteikumos. Balsojumos tika akceptēta jaukto pāru disciplīnas sacensību izspēles kārtība un precizēti atsevišķi tehniska rakstura noteikumu punkti. Toties netika atbalstīts neviens no dalībvalstu iesniegtajiem priekšlikumiem saistībā ar turpmāku pāreju uz 8 endiem, liegšanu treneriem piedalīties minūšu pārtraukumos un izmaiņām sacensību formās.

PKF valdē tika pārvēlēti viceprezidents Bents Ramsfjēls un Togi Ogajava, un tika noslēgts līgums ar Kanādas Kērlinga asociāciju par pasaules čempionātu rīkošanu turpmākajā astoņu gadu periodā. PKF saimē tika uzņemtas trīs jaunas dalībnieces: Kuveita, Dominikānas republika un Indija, sasniedzot jau 64 dalībvalstu skaitu.”


Nākamais kongress norisināsies no 4. līdz 6.septembrim Sanktpēterburgā, Krievijā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Vaivods

Ģenerālsponsori


Atbalstītāji