Rīgas Tehniskā universitāte aicina sportistus pieteikties īpašajām budžeta vietām

Sākot no 2019.gada 17.maija Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sportistiem sniedz iespēju pieteikties studijām RTU, izmantojot īpašās budžeta vietas.


2019./2020. studiju gadā konkursa kārtībā šim nolūkam tiek atvēlētas 15 budžeta vietas sportistiem, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī guvuši labas sekmes mācībās vai studijās.

Kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • vismaz piecus gadus konkrēta komandu sporta veida spēlētājs;
  • Latvijas izlases kandidāts vai Latvijas izlases dalībnieks individuālajos sporta veidos;
  • vidējā atzīme – ne zemāka par septiņām ballēm iepriekšējā izglītības līmenī;
  • aktīva iesaistīšanās atbilstošo sporta federāciju rīkotajās aktivitātēs.

Lai kandidētu uz RTU budžeta vietām, sportistiem līdz 13.jūnija plkst. 14.00 kopā ar iesniegumu jānosūta nolikumā norādīto dokumentu kopijas uz sports@rtu.lv vai arī jānodod tās klātienē, ierodoties RTU Sporta centrā, Meža ielā 1a, Rīgā, darba dienās plkst. 10.00–13.00 vai plkst. 16.00–20.00. Dokumentu oriģināli jāuzrāda, ierodoties uz pārrunām, kas ar kandidātiem tiks organizētas 14.jūnijā plkst. 15.00–18.00, 17.jūnijā plkst. 12.00–16.00 RTU centrālajā ēkā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 219. kabinetā. Uz pārrunām kandidāti tiks uzaicināti personīgi.

Iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno arī motivācijas vēstule, kurā jāpamato, kāpēc kandidāts vēlas studēt RTU, minot sasniegumus sportā un dalību citās aktivitātēs.
 

RTU īpašās budžeta vietas sportistiem varēs izmantot studijām koledžas līmeņa studiju programmās, bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmās. RTU budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti 19. jūnijā.

Papildu informācijai sazināties ar Sanitu Vīlisteri RTU Sporta centra direktora vietnieci, telefona numurs: 67089307, e-pasts: Sanita.Vilistere@rtu.lv.

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Dita Arāja (RTU Sabiedrisko attiecību departamenta Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja)

Ģenerālsponsori


Atbalstītāji