Ievēlēta jauna LKA valde un grozīti Statūti
Latvijas kērlinga asociācijas (LKA) biedru sapulcē, kas notika 2010.gada 29.oktobrī LKA biedru (kērlinga klubu) pārstāvji pieņēma lēmumus par LKA valdes sastāvu un grozījumiem LKA statūtos.

LKA statūtos tika grozīts 8.1. punkts nosakot, ka LKA valdes sastāv no pieciem valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz četru gadu termiņu, kā arī 7.3. punkts nosakot, ka kārtējā LKA biedru sapulce tiek sasaukta tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.augustam.

LKA valde tika apstiprināta sekojošā sastāvā:
valdes priekšsēdētājs, LKA prezidents - Jānis Rudzītis
valdes locekļi – Jānis Laizāns, Anita Pētersone, Ansis Regža, Rihards Jeske

Biedru sapulces protokols un statūtu jaunā redakcija drīzumā būs pieejama sadaļā „Dokumenti”.

Informācija par LKA valdes locekļu pienākumu sadali, kā arī valdes rīcības programmu līdz 2012.gada 30.jūnijam pieejama sadaļā „Latvijas kērlinga asociācija”.

Ģenerālsponsori

Atbalstītāji