Komandas nosaukums Vieta
KKR/Rožkova1.
Alliance/Dimbovskis2.
Daugavpils/Valainis3.
EST/Villiste
LTU/Daškevič