Komandas nosaukums Vieta
Vēja atnestie1.
Ostas celtnieks2.
Minsk3.
4Foot4.
LAT Mixed5.
Ice Storm6.
Pērles7.
Forsarus8.
Baltic Mix9.
LAT juniori10.
Predators11.
Snowflakes12.
Teddy Bear Squad13.
Ventspils novads14.
Alliance15.
Forsarus junior16.

rez17.jpg